Životopis

V l a d i s l a v S u d a

*16. 11. 1962 v Táboře

Vladislav Suda se narodil 16. listopadu 1962 v jihočeském Táboře. Povinnou školní docházku (1969 - 1978) absolvoval v Malšicích, což je obec vzdálená cca 2km od jeho domovského Čenkova. Tam vyjma dvouleté vojenské služby žije doposud.

Studium a zaměstnání

Hudba


Copyright © 2007 - 2019 Suda jr.